Güve

Odun, kumaş, kürk vb. şeylere zarar veren ve onları kemirip kullanılamaz hale getiren kurtçuklara verilen ortak bir addır. Güve denince akla sadece gerçekten güveler (Tinea) değil, tırtıl halinde iken mağaza ve ambarlardaki mal ve eşyalara çok büyük zarar veren küçük kelebeklerin hemen hepsi anlaşılır. Esas güveler evlerde yaşarlar, küçük ve parlak renklidirler. Bu güvelerin, beyaza yakın renkli olan tırtılları sık dokunmuş ağdan yuvalarda barınırlar ve yün kumaşları, kürkleri, tüyler vb. şeyleri kemirir ve zarar veririler. Bu güvelerin en zararlıları halı güvesi (Tineola biseliella) ve kürk güvesi (Tinea pellionella) en zararlılarıdır.

Güvelerden korunmak ve güveleri yok etmek için kumaşları, yünleri, halıları, kürkleri, tüyleri sık sık çırpmak, fırçalamak, havalandırmak ve sık sık güneşlendirmek gerekir. Güveleri kumaş ve diğer eşyalardan korumanın en kolay yöntemi, kumaş, kürk vb. eşyaların saklandığı sandık ve dolaplara, at kestanesi, lavanta, karabiber, ham kafuru, naftalin, paradiklorobenzen, piretr veya rotenon tozu koymaktır. Dolaplara koyacağınız bu tür şeyler güveleri eşyalarınızdan uzak tutacaktır.

Güve Türleri:

  1. Buğday Güvesi,
  2. Halı Güvesi,
  3. Deri Güvesi,
  4. Odun Güvesi.

Güvelerle Mücadele:
Ham kâfuru, naftalin, paradiklorobenzen D.D.T. (diklorodifeniltrikloretan), H.C.H. (heksaklorosikloheksan), klordan, lindan gibi ilaçlarla güvelerle mücadele edilebilir. Bu maddelerin bazılar kokusu ve kimyasal yapısı ile güveleri uzaklaştırır, bazıları ise kimyasal yapılarındaki etkenlerle güveleri öldürür.